Introductie

Kazerne Dossin is een delicate plaats waar we de Belgische casus van de Holocaust blijvend aanwezig stellen. Op het kruispunt van geschiedenis, herinnering en herdenking, willen we bezoekers gevoelig maken voor de actuele betekenis van de Shoah en de idee van mensenrechten als een zinvol antwoord naar voor schuiven. We vertrekken van het verhaal van slachtoffers, duiden het aandeel van daders en richten ons op omstaanders.

Nabestaanden, leerlingengroepen, families, jongeren en professionals vinden hun weg naar de site van Kazerne Dossin. Bezoekerscijfers stijgen opnieuw. Dat scholen de weg naar het museum terugvinden stemt ons hoopvol. Het voorbije jaar hebben we bestaande educatieve initiatieven tegen het licht gehouden om ze nog beter af te stemmen op de noden van bezoekers.

Daarnaast groeien we als gespecialiseerde onderzoeksinstelling en als archief. We nemen een actieve rol op in nationale en Europese samenwerkingsverbanden rond de Holocaust. We geven duiding in de media, adviseren stakeholders en ontvangen onderzoekers in de eigen leeszaal. We ontvangen meer en meer schenkingen en bruiklenen aan het archief.

De betekenis van Kazerne Dossin maken we ook relevant via samenwerkingen met verschillende partners. Met leertrajecten voor de bestrijding van racisme met justitie, het opzetten van vorming van bewakend personeel in het gevangeniswezen en de heropstart van Wij-Zij, het expertisenetwerk over polarisatie, verbinden we nieuwe partners en doelgroepen met onze missie.

De realisaties van Kazerne Dossin zijn de verwezenlijkingen van een team. Zo is het project #FakeImages dankzij de gecombineerde expertise van onderzoekers en educatieve medewerkers een intrigerende tentoonstelling geworden met bijna 14.000 bezoekers. Met de lancering van een nieuwe website maakten we de drempel voor geïnteresseerden en bezoekers zo laag mogelijk.

U bent van harte welkom.


Tomas Baum, directeur

2021 in cijfers

0 Bezoekers op de site
0 Permanente tentoonstelling 0 Tijdelijke tentoonstellingen
 • #FakeImages
 • Reflecties. Roma in België
 • Paul Celan. De meridiaan van het hart
 • 14.739  Kinderen & jongeren (in groep & individueel)
 • 4.036  Volwassenen in vorming
 • 21.356 Volwassenen in vrije tijd
0 Evenementen
0 Onderzoekscentrum
0 Lezingen en vormingen
0 Volgers
 • 108.500 Unieke bezoekers op de website
 • 10.607  Volgers op sociale media

2021 in vogelvlucht

27 januari 2021

Opening expo #FakeImages

27.01.2021

Vanwege de coronamaatregelen organiseerde Kazerne Dossin een online opening van de nieuwe tijdelijke tentoonstelling #FakeImages. Deze bestond uit een wandeling doorheen de expositie met Veerle Vanden Daelen, adjunct-directeur en conservator van Kazerne Dossin, Arthur Langerman, Belgische Holocaustoverlevende en collectiehouder van antisemitische beelden, en Karl Meersman, illustrator en beeldend kunstenaar. Algemeen directeur Tomas Baum zorgde voor een afsluitend woord.

Lees meer
2021
27 januari 2021

International Holocaust Remembrance Day

27.01.2021

Samen met het Vredescentrum creëerde Kazerne Dossin een video over #WeRemember ter gelegenheid van International Holocaust Remembrance Day. Daarnaast werd een instagram story geplaatst met een boodschap van de medewerkers van Kazerne Dossin.

Lees meer
3 april 2021

Brieven aan Eva Fastag

03.04.2021

Op 3 april werd Eva Fastag, typiste in de Dossinkazerne en overlevende van de Holocaust, 104 jaar. In aanloop hiernaar riep auteur Pieter Serrien i.s.m. Kazerne Dossin op om een verjaardagskaart te sturen naar Kazerne Dossin, ter attentie van Eva. 449 brieven werden uiteindelijk opgestuurd of afgegeven. Alle brieven werden naar Israël gestuurd waar Eva ze kreeg op haar verjaardag: een erg emotioneel moment. Eva Fastag schonk de brieven vervolgens aan het archief van Kazerne Dossin. Online wensten meer dan 277 mensen Eva een gelukkige verjaardag.

Lees meer
8 april 2021

Yom Hashoah. Bezoek van de ambassadeur van Israël

08.04.2021

Op 8 april was het Yom Hashoah, de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Voor deze gelegenheid kwam de ambassadeur van Israël, Z.E de heer Emmanuel Nahshon, samen met directeur Tomas Baum en adjunct-directeur Veerle Vanden Daelen, een bloemenkrans leggen bij de gedenkplaat aan de gevel van het Memoriaal.

25 april 2021

Erfgoeddag, thema ‘De Nacht’

24-25.04.2021

Tijdens het weekend van Erfgoeddag was het volledig duister in de permanente expo en het Memoriaal. Bezoekers konden een met kaarsen verlicht parcours volgen langs vijf beklijvende getuigenissen. Voor kinderen vanaf 10 jaar was er een zoektocht.

Lees meer
4 mei 2021

Lancering van de Vlog van Fée

04.05.2021

Op 4 mei kwamen Ketnet en Kazerne Dossin naar buiten met ‘De Vlog van Fée’. Deze historische reeks is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal en werd volledig op smartphone gedraaid, in een vertelvorm op kindermaat. Kazerne Dossin zorgde voor brede ondersteuning met uitgebreide leermodules voor de derde graad lager onderwijs die passen binnen de eindtermen.

N.a.v. de lancering vond een virtueel panelgesprek over herinneringseducatie plaats met Telidja Klaï (ontwikkelingspsychologe bij Ketnet), Anne-Sophie Van Vyve (coördinator Publiek & Educatie Kazerne Dossin) en historicus Bruno De Wever (UGent).

Samenwerking: Ketnet, Kazerne Dossin

Panelgesprek

Vlog

Aanbod

20 mei 2021

13e Contactdag Joodse Studies over de Lage Landen

20.05.2021

De dertiende Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen werd door Covid-19 uitgesteld tot 20 mei 2021 en omgevormd tot een online Contactdag. De deelnemers met thuisbasis in België, Nederland, Polen, Spanje en Oostenrijk kwamen uit verschillende disciplines. Naast historici namen een kunsthistoricus, een communicatiewetenschapper en een archivist-onderzoeker deel.

Het werd een belangrijk moment van uitwisseling, met als hoogtepunt het contact tussen Herman van Rens en Annelies Wilms, die de avondlezing verzorgden over ‘Tussenstation Cosel. Joodse mannen uit West-Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië, 1942-1945’, en een nazaat van een van de mannen die op station Cosel konden uitstappen en zo de oorlog overleefden.

Opnames van de verschillende panels zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal van het Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit Antwerpen.

31 mei 2021

Transport XXI, online concert ten voordele van Amnesty International

31.05.2021

Het Festival van Vlaanderen Mechelen sloot in 2021 af met een online concertprogramma ten voordele van Amnesty International en in samenwerking met Kazerne Dossin. Noah Senden, een masterstudent compositie, organiseerde deze muziek- en theatervoorstelling rond het thema mensenrechten naar aanleiding van zijn afstuderen.

15 juni 2021

Persvoorstelling bij de start van de gastexpo ‘Reflecties. Roma in België’

15.06.2021

Met de tentoonstelling ‘Reflecties. Roma in België’ doorprikten studenten scenografie, fotografie en communicatiemanagement clichés over Roma. Aan de hand van enkele portretten en interviews werd een inkijk geboden in de dromen en uitdagingen, in de onzekerheden en talenten van 9 bijzondere mensen die fier zijn om Roma genoemd te worden. Op de persvoorstelling waren drie Roma aanwezig, die deel hadden genomen aan het project. Zij deden hun verhaal aan een aantal media (Radio 2, RTV, …).

Samenwerking: Europese Commissie, Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en AP Hogeschool Antwerpen.

18 juni 2021

Concertreeks Entartete Musik

18.06-12.12.2021

In het kader van de tijdelijke tentoonstelling #FakeImages organiseerde het Cultuurcentrum Mechelen samen met Kazerne Dossin de concertreeks ‘Entartete Musik’. Deze reeks concerten, gecureerd door Piet Van Bockstal, stelt de muziek centraal die door het naziregime als ontaard en verderfelijk werd beschouwd. Vele componisten en muzikanten werden vervolgd  omwille van deze muziek: ze werden gedeporteerd, vonden de dood of ontvluchtten hun thuisland.

De 6 concerten vonden plaats van 18 juni tot 12 december 2021 op verschillende locaties in de Mechelse binnenstad. Twee voorstellingen werden georganiseerd in Kazerne Dossin, op 18 juli en 5 december.

Bij deze concertreeks hoorde ook een boek met verschillende bijdragen over het thema, een toelichting bij elk programma en een cd.

31 juli 2021

Documentaire ‘Vergeten Verdriet’

31.07-02.08.2021

Kazerne Dossin vertoonde op 31 juli, 1 en 2 augustus de korte documentaire ‘Vergeten verdriet’ van Gillian Morreel en Judith Laemont over de Roma die vanuit Kazerne Dossin en Westerbork werden gedeporteerd. Dit werd georganiseerd naar aanleiding van de herdenking op 2 augustus van de vele Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden omgebracht.

Lees meer
10 oktober 2021

Eerbetoon aan Jeanne Roosen

10.10.2021

Op 10 oktober 2021 ontmoetten de nabestaanden van Jeanne Roosen uit Drieslinter en de Joodse familie Iarchy uit Antwerpen elkaar voor het eerst op het stadhuis van Drieslinter. Dit plechtige moment bracht hulde aan Jeanne, die op 15 september 1942 als zeventienjarige een briefkaart vond en deze in de postbus stak. Met deze simpele daad bezorgde ze de familie Iarchy het laatste teken van leven van Moïse Iarchy die dit kaartje uit een deportatietrein gooide. Moïses afscheidswoorden zijn voor de familie van onschatbare waarde.

Lees meer
13 oktober 2021

Documentaire MLK/FBI (Martin Luther King vs. The FBI)

13.10.2021

De Mechelse stadsbioscoop Lumière vertoonde een documentaire over de -door de FBI ontketende- heksenjacht op Martin Luther King, één van de prominentste leden van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Voor de start van de documentaire gaf Veerle Vanden Daelen, adjunct-directeur en coördinator van Collecties & Onderzoek, een inleiding over mensenrechten.

21 oktober 2021

Studiedag en gastexpo rond Paul Celan

21.10.2021

Een jaar na de uitgestelde Celan-viering werd deze markante Joodse dichter alsnog in de kijker gezet. Bij de vernissage van de tentoonstelling ‘De meridiaan van het hart’ van kunstenaar Jan Mulder werd een studiedag opgezet. Prof. Vivian Liska, Prof. Ton Naaijkens, Robert Schindel, Erik Lindner, Bosse Provoost en Charlotte Van den Broeck droegen bij tot deze dag. ’s Avonds gaf Celan-vertaler Ton Naaijkens een lezing  die werd afgesloten met de vertoning van de kortfilm ‘Paul Celan liest’.

Organisatie: Kazerne Dossin, Poëziecentrum vzw en het Österreichisches Kulturforum Brüssel.

Opname van de avondlezing

Lees meer
4 november 2021

Virtuele lezing ‘Antisemitic myths’

04.11.2021

Deze lezing van Prof. Dr. Manuela Consonni van de Hebrew University of Jerusalem zoomde in op mythes die anti-Joodse vooroordelen in stand houden. De focus van haar onderzoek is de dynamiek waarmee deze mythen zichzelf in de loop van de tijd reproduceren. De lezing werd gevolgd door een virtuele rondleiding doorheen de tentoonstelling #FakeImages in Kazerne Dossin door directeur Tomas Baum.

Organisatie: Kazerne Dossin, Instituut Joodse studies van de Universiteit Antwerpen

24 november 2021

Boekvoorstelling ‘Vers l’aube’

24.10.2021

Filosoof Leopold Flam werd tijdens de Tweede Wereldoorlog meermaals opgepakt, als Joodse vervolgde en als verzetsstrijder. Hij zat gedurende lange tijd opgesloten in de Dossinkazerne. Tijdens die periode schreef Flam een boek, dat recent naar het Frans werd vertaald. Op zondag 24 oktober stelde Kazerne Dossin ‘Vers l’Aube’ voor, ter ere van Flam. Senior researcher Laurence Schram leidde de voorstelling in goede banen. Kleindochter Raphaëlla Flam bracht een getuigenis.

25 november 2021

Portrettenceremonie

25.11.2021

Op 25 november organiseerde Kazerne Dossin de jaarlijkse portrettenceremonie. Nabestaanden van over de hele wereld verzamelen zich in het museum om de ceremonie bij te wonen: de recent gevonden foto’s van gedeporteerden worden getoond en de namen van deze gedeporteerden voorgelezen. In 2021 kon deze ceremonie plaatsvinden voor een beperkt publiek. Koen de Cauter, Sam Opstaele, Nils Vermeulen zorgden voor muzikale ondersteuning. Vier studenten van Atheneum Busleyden lazen de namen voor van de 51 nieuwe portretten die aan de gedenkmuur toegevoegd werden. Een online versie van de plechtigheid werd ter beschikking gesteld via de website en nieuwsbrieven. Jess De Gruyter verzorgde het camerawerk.

Lees meer
4 december 2021

Slotweekend expo #FakeImages

04 & 05.12.2021

N.a.v. het einde van de expo #FakeImages werd een feestelijk slotweekend georganiseerd. Zaterdag 4 december waren de deuren van het museum uitzonderlijk tot 21u open. Zondag 5 december was er een kinderworkshop rond het Joodse Chanoeka-feest. Bezoekers konden daarnaast komen kijken naar de documentaire ‘De lijst van Mengelberg’ over de veelbesproken dirigent Willem Mengelberg. Veerle Vanden Daelen kaderde deze Nederlandse documentaire in de thematiek van #FakeImages. Tot slot was er ook muziek met een concert van ensemble Oxalys uit de reeks Entartete Musik.

21 december 2021

Virtuele lezing ‘Aktion Reinhardt’

21.12.2021

‘Aktion Reinhardt’ was de Duitse codenaam van de systematische moord op minstens 1,8 miljoen Joden in het door Duitsland bezette Polen. ‘Aktion Reinhardt’ is amper onderzocht geweest, maar de afgelopen jaren vonden er belangrijke ontwikkelingen plaats. De lezing van Stephan Lehnstaedt ging over de huidige stand van kennis, nieuwe ontwikkelingen en huidige beperkingen. Stephan Lehnstaedt is professor Holocaust Studies en Joodse Studies aan het Touro College Berlin.

Organisatie: Instituut Joodse Studies, Universiteit Antwerpen i.s.m. Kazerne Dossin en Stichting Auschwitz

Publiek & Educatie

0 aantal lezingen en vormingen
0 politieagenten die HPM volgden

Lezingen en vormingen voor groepen

In 2021 werd besloten om het aantal workshops vanuit Publiek & Educatie buiten het museum te beperken en toe te spitsen op aanpassingen van het aanbod in het museum. Onderstaande workshops en bijdragen werden wel nog buitenshuis gegeven:

 • Lezing over Rwanda voor het LAB gedreven onderwijs, 6de middelbaar, Puurs-St-Amands.
 • Lezing #FakeImages voor het  LAB gedreven onderwijs, 5de middelbaar, Puurs-St-Amands.
 • Bijdrage van Kazerne Dossin aan het online event European Café #5: ‘Saying No to Anti-Semitism & Hate’ ( +-30 deelnemers).
 • Deelname panel van de Reinwardt Academy, Amsterdam: ‘Erfgoed Arena: Hoe kan voetbal bijdragen aan een inclusievere toekomst?’ (+-70 deelnemers).
 • Deelname aan de Canon Cultuurdagen (voor leerkrachten in opleiding): Voor een 25-tal leerkrachten in opleiding deelde Kazerne Dossin expertise en ervaringen van de samenwerking met Ketnet voor ‘De Vlog van Fee’.
 • Inleiding en nabespreking bij de film ‘Where is Anne Frank’, avant-première  in zaal Lumière, Mechelen, met focus op herinneringseducatie (50 personen).

 

Opleiding Holocaust, Politie en Mensenrechten 

Door de sluiting van het museum tijdens het eerste semester werden alle fysieke sessies geannuleerd. In deze periode werd de HPM-opleiding omgevormd tot een digitale opleiding met een integraal virtueel museumbezoek. Vanaf juni herstartten de opleidingen op virtuele wijze en werden 8 sessies georganiseerd in het eerste semester. Tijdens het tweede semester gingen de online en fysieke opleidingen afwisselend verder. Tijdens het tweede semester werden nog 10 extra online opleidingen in alle veiligheid aangeboden, naast 39 fysieke opleidingen.

In totaal waren er 697 deelnemers. Dit betreft zowel aspiranten in basisopleiding, als leden van de Federale en Lokale Politie, zowel in het Frans als in het Nederlands. Het aandeel van de online opleidingen bedraagt ongeveer één derde voor zowel het aantal sessies, als het aantal deelnemers. De online opleiding zal ook in de loop van 2022 aangeboden blijven, enerzijds om op een veilige manier de opleiding te kunnen aanbieden, anderzijds om de lange wachtlijsten voor de opleiding weg te werken.

Op het einde van het jaar werd de kaap van 12.000 deelnemers aan de opleiding HPM (sinds de start van het aanbod) bereikt.

Lees meer

Opleiding Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie?

De opleiding Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie? werd in 2021 opnieuw maandelijks aangeboden via de Nationale Politieacademie, zowel in het Nederlands als het Frans. De politiescholen uit Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg namen dit jaar  deze opleiding op in hun aanbod. Er werden 24 sessies aangeboden, waarvan 14 online sessies en 10 fysieke sessies.

In het eerste semester van 2021 werd de opleiding enkel online aangeboden. Van zodra de maatregelen het toelieten, werd terug overgeschakeld naar de fysieke opleiding met kleine aanpassingen zodat de groepsoefeningen veilig konden verlopen. In 2021 namen 314 politiemedewerkers deel aan de opleiding, waarvan 137 Franstaligen en 177 Nederlandstaligen.

Deze opleiding werd in 2021 opgenomen in het opleidingstraject voor het Directiebrevet, zowel in de kennisproef als in de introductieweek.

Project polarisatie

In maart 2021 kreeg het Wij-Zij Netwerk een projectsubsidie en in de zomer ging een nieuwe coördinator van start. De opdracht was om door te starten en de stilte veroorzaakt door de coronacrisis te breken. Het netwerk werd opnieuw geactiveerd en kwam opnieuw samen in oktober en eind december om de verdere richting van het Wij-Zij Netwerk te bepalen. De doelstelling was tweeledig: zelf initiatief nemen in het verspreiden van educatieve informatie rond het thema polarisatie en het ondersteunen van de partners in het ontwikkelen van hun aanbod rond polarisatie.

Om het eerste doel te vervullen werd een diepgaande, driedaagse vorming met polarisatiestrateeg Bart Brandsma georganiseerd. Hieraan namen 13 mensen deel van diverse organisaties. Met oog op multiplicatie werden meerdere case studies, onderzoeksresultaten, tools en tips gepubliceerd en werd gestart met de productie van informatieve video’s. Deze werden verspreid via de partners van het Wij-Zij Netwerk. Het tweede doel werd bereikt door de co-organisatie van een interactief panelgesprek rond het nieuwe rapport van het Vlaams Vredesinstituut (29 deelnemers) en een webinar over controverse en polarisatie in de klas (126 deelnemers).

 

 

Lees meer

Oorspronkelijk  werd de eindconferentie van RETHINK gepland in november 2020 in het Vlaams Parlement te Brussel. Door de Covid-pandemie werd dit uitgesteld tot begin maart 2021, en werd gekozen voor een online event. Kazerne Dossin stond in voor de  inhoudelijke organisatie en presentatie.

De sessies werden live uitgezonden op de RETHINK-website, op de RETHINK Facebook-pagina en op Youtube. Het publiek kon vragen en opmerkingen delen op Facebook, Youtube en op een Google-formulier dat voor dit evenement was gecreëerd. Een directe link naar elke sessie is beschikbaar op de RETHINK-website.

De openingstoespraak van Nena Mocnik gaf inzicht in de historische hardnekkigheid van collectief geweld en kritisch denken in herinneringseducatie.  Op basis van haar onderzoek legde ze een verband tussen het moeilijke verleden, via een moeilijk heden naar een moeilijke toekomst.

In de tweede sessie toonde Wouter Sinaeve, educatief medewerker van het In Flanders Fields Museum, hoe musea kunnen helpen om herinneringseducatie naar de klas te brengen.

Het panel, bestaande uit drie gasten, dat tijdens de derde sessie optrad, illustreerde nogmaals deze diversiteit. Het ging om: Dariusz Stola, voormalig hoofd van het Polin Museum in Warschau, Maarten Van Alstein, senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut en ten slotte Jean-Philippe Restoueix, administrateur bij de Raad van Europa.

Lees meer

Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie & Conseil de la Transmission de la Mémoire

In 2021 zette het BCH in op de transparantie van het aanbod en bood het advies en ondersteuning. Zo adviseerde het BCH FARO bij de opstart van een projectsite rond erfgoededucatie op Klascement. Eerder hielp het BCH ook Kruit met de start van een projectsite rond wereldburgerschapseducatie en herinneringseducatie, eveneens op de website van Klascement. Hier kunnen leerkrachten binnenkort inspiratie vinden om in de klas aan de slag te gaan rond allerlei thema’s gelinkt aan herinneringseducatie.

Het BCH ondersteunde ook verschillende externe projecten, waaronder RETHINK, No-Cap, ‘De Vlog van Fée’, de Anne Frank Expo in Lier, een documentaire i.s.m. filmmaker Thom M. Vander Beken en het Koninklijk Atheneum in Antwerpen en de organisatie van een studiedag rond dekolonisatie in het onderwijs (gepland op 29/04/22). Het BCH nam ook deel aan een training van de Raad van Europa m.b.t. Holocaust en herdenking. Daarnaast speelde het BCH een grote rol langs Vlaamse kant in de redactie van de Nederlandstalige versie van de IHRA handleiding ‘Lesgeven en leren over de Holocaust’.

Aan Franstalige zijde zetelde Kazerne Dossin in de Conseil de la Transmission de la Mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Lees meer

Leertrajecten

In 2021 startte Kazerne Dossin met twee pilootprojecten waarbij daders van haatmisdrijven vrijwillig een leertraject kunnen volgen. Na een kennismakingsgesprek krijgen zij in Kazerne Dossin een individuele rondleiding op maat, van een gids die is opgeleid om bezoekers met dit profiel te begeleiden. Bezoeker en gids voeren ook een verdiepend nagesprek en maken beiden een verslag van het bezoek.

Voor dit nieuwe aanbod werkt Kazerne Dossin samen met twee partners:

 • Met steun van de Vlaamse Overheid (kabinet van minister Bart Somers) werd vanuit justitie een pilootproject opgezet met het parket van Antwerpen, waarbij overtreders van de wet op discriminatie, racisme of negationisme op basis van de pretoriaanse probatie het aanbod krijgen om een leertraject van Kazerne Dossin te volgen.
 • Op vraag  van de Pro League en werd een gelijkaardig aanbod ontwikkeld voor voetbalsupporters die een sanctie kregen vanwege discriminerende en kwetsende spreekkoren. Hiervoor werd een nieuwe rondleiding uitgewerkt op maat van de voetbalcontext, met aandacht voor de massadynamiek in een stadion en de levensverhalen van gedeporteerde voetballers.

Voor het coördineren van beide projecten werd in augustus een projectmedewerker aangeworven. Speciaal voor deze projecten werd ook een digitaal beheersplatform ontwikkeld waarmee de leertrajecten aangevraagd, opgevolgd en geëvalueerd kunnen worden.

De samenwerking met het parket van Antwerpen werd gelanceerd op 7 oktober op de voorpagina van De Standaard, via een dubbelinterview met directeur Tomas Baum en procureur Franky Dekeyzer. Het kreeg weerklank in diverse andere media zoals het journaal van de VRT, en er verschenen opinies van o.m. Lieven Sioen (journalist De Standaard), Ignaas Devisch (filosoof) en Joris Van Cauter (advocaat).

Op 13 oktober werd vervolgens de samenwerking met de Pro League afgetrapt tijdens een seminarie in Kazerne Dossin, in aanwezigheid van Vlaams minister Bart Somers. Dit evenement trok 70 deelnemers: vertegenwoordigers van professionele voetbalclubs, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken, het Kabinet van minister Annelies Verlinden, … Internationale gastsprekers deelden good practices uit Nederland. Ook dit partnerschap kreeg aandacht in de media, o.m. in het VRT-journaal (Sporza) en in diverse kranten zoals De Standaard en De Morgen.

Voor het ontwikkelen van een aanbod op maat van het voetbalmilieu bezocht Kazerne Dossin het internationale seminarie ‘Changing the Chants’ in Auschwitz, acht professionele voetbalclubs en drie wedstrijden. Ook werden er vijf extra gidsen gerekruteerd en opgeleid om leertrajecten te begeleiden.

Het is de ambitie om het aantal aanvragen voor leertrajecten in de komende jaren uit te breiden via promotie naar nieuwe arrondissementen en nieuwe partners.

Lees meer

Samenwerking Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen

In het najaar van 2021 zette Kazerne Dossin een samenwerking op met het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen. DG EPI is deel van de Federale Overheidsdienst Justitie en is belast met de tenuitvoerlegging van de straffen. Dit startte met twee ‘train de trainer’-sessies voor gevangenispersoneel. In totaal namen 12 Nederlandstalige trainers in spé deel aan een driedaagse opleiding en 7 Franstalige trainers aan een tweedaagse opleiding. Deze opleidingen worden verder vervolledigd in 2022.

Vakantie-aanbod voor leerkrachten en families

Naar jaarlijkse gewoonte deed Kazerne Dossin in 2021 mee aan diverse vakantie-formats:

In 2021 sloot het team Publiek & Educatie aan bij Krokuskriebels. Het familieparcours in het Memoriaal werd hiervoor gekoppeld aan de brieven voor Eva Fastag, zodat ook de jongste bezoekers werden betrokken in dit verhaal. In de zomervakantie sloot het museum naar goede gewoonte aan bij het aanbod van Schatten van Vlieg, met als thema ‘zien’. Het team maakte hiervoor een aanbod op maat, gekoppeld aan de Ketnet-reeks ‘De Vlog van Fee’. 118 volwassenen en kinderen gingen zo op tocht in het Memoriaal.

Tijdens de paas- en zomervakantie organiseerde Kazerne Dossin opnieuw VIP-dagen voor leerkrachten, waarbij leerkrachten met een extra bezoeker gratis toegang kregen tot het museum en een rondleiding konden volgen. In totaal kwamen 466 leerkrachten en 357 partners op bezoek. Tijdens de zomervakantie werden de VIP-dagen enkel op donderdagen georganiseerd. 204 leerkrachten en 151 partners kwamen daarop af.

Fake Seminar

Op 6 oktober organiseerde Kazerne Dossin een seminarie bij de tentoonstelling #FakeImages. Met 80 inschrijvingen was het seminarie volzet. De diverse doelgroep bestond uit leerkrachten, politiebeambten en magistraten. Het doel van de dag was om kruisbestuiving te faciliteren tussen mensen met een diverse professionele achtergrond en aandacht te hebben voor de IHRA-definitie rond antisemitisme.

Het seminarie bestond uit een rondleiding in de tentoonstelling, een workshop rond haatspraak van Tumult en een workshop Terranova van het Vredescentrum. Loes Meeussen, onderzoeker aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie, KU Leuven en docent aan Thomas More in Antwerpen vervolledigde de dag met een keynote over de zin en onzin van stereotypen, de manieren waarom stereotypen onze gedachten, gevoelens en gedrag bepalen en hoe dit tot structurele ongelijkheden kan leiden. Ook ging ze in op de strategieën en structurele veranderingen die dit kunnen voorkomen vanuit het perspectief van leerkrachten, magistraten en politie.

Het seminarie werd erg positief geëvalueerd door de deelnemers.

Lancering What’s new? app, propaganda, complot en fake news

Begin 2021 werd de What’s New app gelanceerd. Bij deze interactieve applicatie volgen jongeren individueel of per twee met een app een parcours volgen over propaganda in de permanente opstelling. What’s new? draait op de Erfgoedapp van FARO en is ontstaan in samenwerking met Mediawijs en met steun van de Koning Boudewijnstichting. De app werd in 2021 in totaal 584 keer gedownload.

Met dank aan de Koning Boudewijnstichting.

Instapsessie stopgezet

In 2021 besloot het team Publiek & Educatie in samenspraak met collega’s van andere deelwerkingen om de instapsessie niet meer aan te bieden. Dit om de sereniteit van alle bezoekers te kunnen garanderen en de educatieve kwaliteit van groepsbezoeken te vrijwaren.

Herwerking van het gezinsparcours ‘Simon vertelt’

In 2021 werd gesleuteld aan het succesvolle gezinsparcours van Simon. Het parcours werd nog gebruiksvriendelijker en kreeg een visuele opfrissing.

Gidsenwerking 

2021 was een bewogen jaar voor de gidsenwerking van Kazerne Dossin. Afhankelijk van  de covid-maatregelen van het moment konden de gidsen bezoekers al dan niet rondleiden in de tijdelijke tentoonstelling #FakeImages en in de vaste opstelling van het museum. Groepsbezoeken waren erg beperkt.

In de tussentijd werd contact gehouden via online bijeenkomsten. Het najaar van 2021 werd aangegrepen om een opleidingstraject ‘mensenrechten’ voor gidsen op te zetten. Vier avonden, gespreid over vier maanden, vormden de basis van de voorbereiding voor Universal Human Rights, de volgende tijdelijke tentoonstelling in 2022. Directeur Tomas Baum, Coördinator Publiek en Educatie Anne-Sophie van Vyve, maar ook Wies De Graeve (Amnesty International Belgium) en Marc Bossuyt (emeritus rechter) namen de gidsen mee in de wereld van de Rechten van de Mens, en alles wat daarmee te maken heeft. De sessies werden opgenomen en ter beschikking gesteld op het gidsenplatform.

Er werd eveneens gewerkt aan een stroomlijning van de gidsenwerking. Tot slot werd een oproep voor nieuwe gidsen gelanceerd voor het begeleiden van kinderen en jongeren (Verhaal van Simon, Universal Human Rights, Heel Gewone Helden). In een latere fase kunnen deze nieuwe gidsen doorstromen naar de ‘reguliere’ gidsenploeg. Begin 2022 startte voor hen een opleidingstraject.

Het aantal gidsen bleef in 2021 gelijk aan 2020: 56.

Het aantal hosts daalde van 6 naar 4.

 Ik sta elke keer weer versteld van de omkadering die Kazerne Dossin biedt. Alsook over hoe mooi het materiaal is uitgewerkt! Dat is zeker niet overal het geval.

Binnen & Buiten, samen lezen in de gevangenis

Kazerne Dossin is partner van Bond zonder naam in het Binnen & Buiten-project dat in 2021 werd uitgerold. Een vertegenwoordiger van het team Publiek & Educatie nam deel aan twee sessies ‘Samen Lezen’ over detentie. Een groep met vertegenwoordigers van verschillende organisaties rond detentie (Aalmoezeniers, demens.nu, De Rode Antraciet, Moderator,…), ervaringsdeskundigen, psychologen, schrijvers en experten van divers pluimage namen hieraan deel.

Aan de hand van verhalen, fragmenten en gedichten die thema’s rond detentie uitdiepen, werd de methodiek geïntroduceerd, werden de deelnemers opgeleid tot leesbegeleiders en werd gebouwd aan een draagvlak om ‘Samen Lezen’ duurzaam te implementeren in de eigen werkomgeving en in het brede detentieveld. In de toekomst worden zowel online als offline ontmoetingen gepland voor 15 à 20 deelnemers.

Museumshop

2021 was een jaar waarin minder omzet gerealiseerd werd ten opzichte van pre-coronajaren. Deze daling is uiteraard een rechtstreeks gevolg van de gedeeltelijke sluiting van het museum in de maanden februari tot juni.

De best verkochte titels blijven de catalogus van Kazerne Dossin, ‘Het Achterhuis’ (zowel dagboek als Graphic Novel), ‘Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen’ (Simon Gronowski), ‘Auschwitz bezoeken’  (Carlo Saletti, Frediano Sessi), ‘Dossin: Wachtkamer van Auschwitz’ (Laurence Schram), ‘1942: Het jaar van de stilte’ (Herman Van Goethem) en ‘Maus’ (Art Spiegelman).

In het kader van de tijdelijke tentoonstellingen of activiteiten deden ook ‘Dessins Assassins ou la corrosion antisémite en Europe, 1886-1945’ (Mémorial de Caen), ‘De laatste getuige, Eva Fastdag’ (Pieter Serrien) en het boek van de gelijknamige concertreeks ‘Entartete Musik’ het goed.

Verwelkoming internationale collega’s

In 2021 verwelkomde team Publiek & Educatie een aantal delegaties internationale collega’s. De educatieve werking van Kazerne Dossin werd voorgesteld aan:

 • Stichting Anne Frank (Nederland), Borussia Dortmund (Duitsland), Feyenoord (Nederland) in het kader van het project i.s.m. Pro League.
 • Westerbork (Nederland): gesprek over de educatieve werking.
 • NS Dokumentation Vogelsang (Duitsland): presentatie workshop ‘Heel gewone helden’ en educatieve werking.
 • Pilecki Institute (Polen): presentatie van de educatieve werking.

Externe evenementen

2021 was het tweede jaar op rij, dat een zware impact kende door de Covid-pandemie. Veel evenementen werden uitgesteld of geannuleerd. De aanvragen waren beduidend minder omwille van de steeds wisselende maatregelen die een invloed hadden op het aantal personen dat mocht samenkomen, zittend of staand, met of zonder catering.

Lees meer

Collecties & onderzoek

0 schenkingen
0 publicaties
0 nieuwe foto's
voor de portrettenwand
0 digitale aanvragen voor
het onderzoekscentrum
0 nieuwe collecties
op de beeldbank

Schenkingen

Schenking familie Szmulewicz-Kramarz

Rina Mondlin, dochter van Hersz Szmulewicz en Anna Kramarz, werd in 1936 in Brussel geboren als Irene Szmulewicz. Rina en haar ouders slaagden er in 1942 in om onder te duiken, opmerkelijk genoeg zonder ooit van elkaar te worden gescheiden. Gedrieën overleefden ze zo de oorlog. Helaas werden heel wat leden van de families Szmulewicz en Kramarz wel opgepakt en gedeporteerd. In 2021 schonken Rina Mondlin en haar kleinkind Gaël Krajzman-Johns digitale reproducties van hun familiefoto’s aan Kazerne Dossin. Zo kon een archiefcollectie worden aangemaakt, en werden eveneens foto’s toegevoegd aan de portrettenmuur. Hun collectie bevat ook drie familie-documentaires die Gaël maakte.
LEES MEER

Schenking Norbert Vos-Obstfeld

Norbert Vos-Obstfeld werd geboren als zoon van Albert Obstfeld en Lea Zwaaf. Als kleuter overleefde Norbert de oorlog ondergedoken in Kortrijk bij het gezin van Raymond en Julia Verhage, en hun dochter Mona. Weduwe geworden, hertrouwde Norberts moeder Lea na de bevrijding met kampoverlevende Emiel Vos. Vanaf 1996 schonk Norbert bij diverse gelegenheden documenten, foto’s en objecten van zijn familie aan Kazerne Dossin. In 2021 voegde hij aan zijn bestaande archiefcollectie meerdere items toe: familiefoto’s, de smoking en het pak gedragen door Albert Obstfeld op diens huwelijksdag, en de handtas van grootmoeder Sara Vos.
LEES MEER

Schenking VRT - Mademoiselle Andrée

In 2021 creëerde Canvas de documentaire ‘Mademoiselle Andrée’, waarin het verhaal wordt verteld van verzetsstrijdster Andrée Geulen. Wanneer zij in 1942 als jonge onderwijzeres in Brussel steeds meer Joodse leerlingen uit haar klas ziet verdwijnen, sluit ze zich aan bij het Joods Verdedigingscomité (JVC). Deze onderduikorganisatie zal meer dan 2.000 Joodse kinderen en duizenden Joodse volwassenen een veilig onderkomen bieden tijdens de bezetting. Als koerierster voor het JVC haalt Andrée Joodse kinderen thuis op en brengt ze naar hun onderduikplek. Kazerne Dossin bood inhoudelijke ondersteuning bij het maken van de documentaire en ontving van de VRT een kopie van de rushes, waaronder interviews met ondergedoken kinderen Robert Fuks en Suzanne Claeys-Didkewicz, Andrées dochters Catherine en Anne Herscovici, en goede vriend Bernard Balteau.

Schenking kristallen glazen door Viviane Wolfs

In 1942 vertrouwt een Joods gezin een complete set kristallen glazen toe aan hun niet-Joodse buren in de Korte Kievitstraat in Antwerpen. Vermoedelijk is het gezin opgeroepen om zich te melden in de Dossinkazerne of willen ze onderduiken. Ze koesteren in elk geval de hoop om hun eigendommen ooit op te halen. Dit gebeurt helaas niet. In 2021 vinden de glazen en een koffertje, eveneens van een onbekende Joodse eigenaar, hun weg naar Kazerne Dossin via gids Viviane Wolfs. De namen van de oorspronkelijke Joodse eigenaars zijn onbekend, de persoon die de objecten decennialang voor hen bewaarde wenst anoniem te blijven.

Schenking familie Liwszyc-Jagolkowska door Odile Remy

Jacob en Vera Liwszyc-Jagolkowska woonden tijdens de oorlog in Brussel, samen met hun dochter Lina. Het gezin weigerde de gele davidster te dragen en dook, na een razzia in de hoofdstad, onder. Lina vond eerst een veilig onderkomen bij haar balletlerares Jeanne Periphanos, en werd later op andere locaties in Brussel en Antwerpen verstopt. Per brief bleef ze in contact met haar ouders. Alle drie overleefden de oorlog en in 2007 werd Jeanne Periphanos erkend als Rechtvaardige onder de Volkeren. In 2021 schonk Odile Remy, dochter van Lina, oorspronkelijke brieven van haar ouders, documenten over de erkenning van Jeanne, en nooit gedragen gele davidsterren aan Kazerne Dossin. Odile zelf zette zich decennialang in voor de herdenking van de Holocaust als medewerker van Kazerne Dossin en diens voorganger, het Joods Museum van Deportatie en Verzet.
LEES MEER

Schenking Ans Kreiken-Polak

Ans Kreiken-Polak overleefde als enige van haar gezin van acht de oorlog. Met haar ouders, broers en zussen woonde zij in Maastricht waar de familie een hotel runde. De familie werd in 1943 in België opgepakt en vanuit de Dossinkazerne gedeporteerd. In 2021 schonk Juus Kreiken, de zoon van Ans, dertien foto's van de families Sanders-Polak en Piller aan Kazerne Dossin. Op de foto’s konden volgende leden van de familie geïdentificeerd worden: Ans Kreiken-Polak, Carolina Anna Piller-Polak, David Piller, Herry/Henri Samuel Piller, Bernard Henri Piller, David Samuel Polak, Betty Cohen en Grietje Joel-Sanders.

Schenking familie Dreyfuss-Isenberg door Hanni Perck

Voor en tijdens de oorlog was de familie Perck goed bevriend met hun buren in de Driekoningenstraat in Berchem. Dat Joodse gezin - vader Heinrich Dreyfuss, moeder Dina Isenberg en dochters Leonie en Lotte - werd in 1942 naar de Dossinkazerne gelokt. Heinrich, Dina en Leonie werden met zekerheid gedeporteerd en vermoord. Het lot van Lotte blijft een mysterie. Haar spoor verdwijnt in Mechelen. Vast staat dat ook zij de oorlog niet overleefde. In 2021 voegde kleindochter Hanni Perck, meerdere archiefstukken toe aan de bestaande collectie over het gezin Dreyfuss-Isenberg: acht foto’s en een nieuwjaarskaart. Dankzij Hanni kan Kazerne Dossin ook Lotte Dreyfuss nu een gezicht geven.
LEES MEER

Schenking onderzoeksarchief Rosine De Dijn

Journaliste Rosine De Dijn werkte de afgelopen decennia zowel voor radio en tv als voor de schrijvende pers in België en Duitsland. In een aantal van haar boeken zoomt zij in op waargebeurde, maar haast vergeten verhalen over de Tweede Wereldoorlog, zoals het schip de Serpa Pinto dat in 1942 Duitsers uit Latijns-Amerika naar Europa voerde om aan de zijde van de nazi’s mee te vechten, en op de terugreis Joodse vluchtelingen meenam naar de vrijheid. Rosine De Dijn documenteert elk van haar boeken op grondige wijze en schonk in 2021 dit onderzoeksarchief aan Kazerne Dossin.

Schenking foto Renée Flaksbaum door Joeri Janssens

Op 8 augustus 1942 vergezelt Lucy Lauwerijs haar Joodse vriendin Renée Flaksbaum naar het centraal station in Antwerpen. Renée heeft een tewerkstellingsbevel ontvangen en moet zich melden in de Dossinkazerne waar haar een nog onbekend lot wacht. Bij het afscheid op het perron geeft Renée Lucy een foto van haarzelf met op de achterkant een boodschap: “Een herinnering aan Renée Flaksbaum”. Renée overleeft de deportatie niet, maar Lucy zal de foto van haar vriendin haar leven lang bewaren. In 2021 schenkt Joeri Janssens, de kleinzoon van Lucy, een digitale reproductie ervan aan Kazerne Dossin.
LEES MEER

Beeldbank

In 2021 werden 32 collecties toegevoegd aan de beeldbank. Het gaat in de eerste plaats om recente schenkingen die bij donatie meteen werden gedigitaliseerd en beschreven volgens de internationale archiefstandaard waarna de collectie aan de website werd toegevoegd. Daarnaast werden ook enkele oudere schenkingen opnieuw onder de loep genomen, gescand en via de beeldbank ter beschikking gesteld van onderzoekers, studenten en nabestaanden van gedeporteerden.

De 32 collecties die in 2021 werden toegevoegd, bevatten in totaal 2.045 scans van 104 stukken waaronder diplomatieke paspoorten, familiefoto’s, objecten zoals een smoking en een handtas, brieven, postkaarten, diploma’s en getuigenissen.

Het aantal beschikbare beelden in de beeldbank liep zo eind 2021 op tot 1.024.807. 11.295 unieke gebruikers maakten het afgelopen jaar gebruik van de website. Meer dan de helft van hen kwam uit de Verenigde Staten of Groot-Brittannië.

Lees meer

Digitalisering

Medewerker digitalisering Gunter Vandeplas scande in 2021 alle 497 dossiers (63.504 scans) van de  Commissie Buysse, bewaard in het Algemeen Rijksarchief. Deze senaatscommissie onderzocht in de jaren 2000 de door de bezetter geconfisqueerde Joodse eigendommen. Onderzoekers van de commissie hebben hiervoor o.a. gebruik gemaakt van een selectie van voornamelijk Joodse dossiers uit de grotere collectie Oorlogsschade.

Eind december begon Gunter al aan de digitalisering van het archief van de Verwaltung Müller, een Duitse politiedienst die inkomsten uit Joodse eigendommen opeiste. Het archief bevat dossiers over bijna duizend personen en bedrijven die elk minstens één eigendom bezaten. Gunter zal het volledige archief scannen de komende jaren.

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH)

Kazerne Dossin is sinds 2016 lid van het DARIAH-netwerk (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) en is medeoprichter van de werkgroep Sustainable Publishing of Metadata. In die functie nam Kazerne Dossin deel aan de jaarlijkse vergadering die in 2021 digitaal werd georganiseerd. Archivaris Dorien Styven en digital humanist Herminio García González stelden aan de deelnemers de huidige werking en de toekomstplannen voor van de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI).

Lees meer

Samenwerkingen

Het FelixArchief finaliseerde in 2021 het namenmonument voor de Antwerpse oorlogsslachtoffers. Kazerne Dossin leverde lijsten van Joodse gedeporteerden en assisteerde het FelixArchief in zijn onderzoek. Kazerne Dossin en het Museum aan de Stroom (MAS) zetten hun in 2020 opgestarte samenwerking voort en organiseerden samen collectieverwervingsdagen om documenten en voorwerpen over de Tweede Wereldoorlog in privébezit te documenteren.

Archivaris Dorien Styven trad op als adviserend experte voor de Canvas-documentaire ‘Mademoiselle Andrée’. Ze gaf meer uitleg over de geschiedenis van Andrée Geulen, het verzet en de onderduik in drie filmpjes op VRTnu , en lichtte de documentaire toe in het programma ‘Interne Keuken’ op Radio 1.

European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

Kazerne Dossin is een actieve consortiumpartner in de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). EHRI is momenteel actief in twee projecten. Het EHRI Preparatory Phase-project startte eind 2019 en bereidt EHRI erop voor om in 2025 een stabiele, permanente organisatie te worden. Het EHRI-3 project, dat in september 2020 van start ging, verdiept en ontwikkelt alle activiteiten die EHRI sinds 2010 opstartte. Kazerne Dossin is vertegenwoordigd in meerdere werkgroepen binnen beide projecten, en coördineert onder andere de inhoud van het EHRI Portal (portal.ehri-project.eu).

Per 1 september vervoegde digital humanist Herminio García-González het team en werd gestart met de uitwerking van de EHRI (mobile) data integration labs. Dorien Styven en Veerle Vanden Daelen publiceerden ook een EHRI-blogpost over het Left Behind-project van Kazerne Dossin dat op 27 januari 2022 gelanceerd werd. Op 24 september 2021 verwelkomende Kazerne Dossin, in samenwerking met het Algemeen Rijksarchief/Cegesoma, medewerkers van Belgische archieven en Joodse organisaties met het oog op de oprichting van een Belgische EHRI-tak.

 

Lees meer

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

Wegens de pandemie vonden alle IHRA-vergaderingen in 2021 digitaal plaats. Veerle Vanden Daelen nam actief deel aan de Academic Working Group en het Committee on Holocaust, Genocide and Crimes against Humanity tijdens beide plenaire zittingen in juni en november onder het Griekse IHRA-voorzitterschap. Als deputy coordinator van het IHRA Monitoring Access to Archives Project nam zij ook deel aan alle werkgroepbesprekingen van dit project. De ‘IHRA Guidelines for Identifying Relevant Documentation for Holocaust Research, Education and Remembrance’ werden goedgekeurd tijdens de November Thessaloniki Plenary Meeting, en zullen in 2022 officieel gelanceerd worden door de IHRA.

De voorstelling van Kazerne Dossins project #FakeImages, in 2020 gehonoreerd met IHRA-funding, werd bijzonder goed onthaald door het Committee on Antisemitism and Holocaust Denial tijdens de november-plenaire.

Lees meer

Left behind

Van juni tot september 1942 deporteerde de bezetter minstens 2.252 Joodse mannen uit België naar werkkampen van Organisation Todt (OT) in Noord-Frankrijk. In het Left Behind-project onderzoekt Kazerne Dossin de impact van die verplichte tewerkstelling op de overlevingskansen van de gezinnen van de arbeiders uit Antwerpen. Dankzij de gulle steun van Howard en Gaby Morris slaagde Kazerne Dossin er in 2021 in om het micro- en macrohistorische onderzoek verder te zetten. Naast het uitbreiden van de dataset en het verzamelen van persoonlijke verhalen, werd contact gelegd met experten uit andere onderzoeksvelden om de verzamelde gegevens voor te stellen aan de hand van kaarten en kortfilms.

De onderzoeksresultaten werden ook uitgeschreven in zowel wetenschappelijke artikels als in een visualiserende website voor het brede publiek die op 27 januari 2022 gelanceerd werd, in samenwerking met Stad Antwerpen.

Selectie lezingen en colloquia

Vanden Daelen, Veerle (Kazerne Dossin & EHRI) & Bryant, Mike (King’s College London & EHRI), ‘EHRI in dialogue with archives and projects on sustainable publishing of metadata on Holocaust sources’, Internationale (online) Workshop ‘Archives and Historical Research. International Best Practices in Digitisation Projects’ (georganiseerd door Margarida Lages & Helena Pinto Janeiro (IDI-MNE & IHC/NOVA-FCSH)), 29 april 2021.

Vanden Daelen, Veerle, ‘Kazerne Dossin : Shoah et Droits Humains’, presentatie tijdens ronde-tafel  ‘Exposer la Shoah’ bij het internationaal colloquium ‘Exposer le racisme et l’antisémitisme’, Zoom conferentie georganiseerd door het Musée national de l’histoire de l’immigration en het Plateforme internationale sur le Racisme et l’Antisémitisme PIRA (FMSH, EPHE), 6 juni 2021.

Vanden Daelen, Veerle, ‘#FakeImages at Kazerne Dossin: Memorial, Museum and Research Centre on Holocaust and Human Rights’, presentatie op het ‘virtual forum’ bij de ‘The Transatlantic World History Project to Combat Racism and Antisemitism’ georganiseerd door Columbia University en l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris 1, 9 juni 2021.

Vanden Daelen, Veerle & Laurike in ‘t Veld, ‘Kazerne Dossin & Comics’, presentatie tijdens online workshop ‘Comics in Gedenkstätten der Europäischen Gewaltgeschichte’ georganiseerd door Universität Köln en Universität Hamburg, 8 september 2021.

Vanden Daelen, Veerle, ‘The Soul and The Missing Link: On the Crucial Role and Challenges of Personal and Family Archives in Kazerne Dossin’s Collections and Research’, Presentatie in het Panel ‘Personal Holocaust Collections – A Contribution to the Wider Historical Context’, bij de EVZ and Yad Vashem Workshop ‘Personal and Family Archival Collections: Connecting the Pieces in the Complex Puzzle of the Holocaust Story’, 14 december 2021, via Zoom.

 

Lezingen en colloquia, vervolg

Schram, Laurence, ‘A place in the mist – the mysterious Dossin barracks in Mechelen’, Fondazione ex campo Fossoli, Internationaal online congres, februari 2021.

Schram, Laurence, ‘Separated from Society. The Jewish Ghettos in Europe and Hungary, A ghetto without walls’, Holocaust Documentation Centre and Memorial Collection Public Foundation – Eötvös Loránd Research Network, Budapest, oktober 2021.

Schram, Laurence, Gedenken an die Pogromnacht 1938. Aus der Geschichte lernen!, Jüdische Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich – Wege ins Exil, VVN-BdA, Aachen, november 2021.

Schram, Laurence, ‘Du racisme au génocide : un processus de déshumanisation qui aboutit à l’hécatombe, Analyse comparative des génocides des Juifs et des Tutsis’, Réseau International Recherche et Génocide (RESIRG asbl), Bruxelles, (in aanwezigheid en via Zoom), november 2021.

Baum, Tomas, ‘Kazerne Dossin: a public project with challenges. Difficult Dilemmas: The Role of Museums and Public Space in Remembering the Past.’ Fourth Leonidas Donskis Memorial Conference, Kaunas, Litouwen, 21 september 2021.

Baum, Tomas, Programma ‘Train de trainer Mensenrechten, extremisme en polarisering’ – Detentiepersoneel, Mensenrechten & detentie: leidraad voor een gesprek (Nl & Fr), Kazerne Dossin, Mechelen, november 2021.

Styven, Dorien,  ‘Left Behind in Antwerp: Jewish Families affected by the Forced Labour, 1942-1944’, 13de Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen, 20 mei 2021.

Styven, Dorien, ‘Baanbreeksters: Hélène Moszkiewiez’, medewerking als experte aan podcast van Lotte Philipsen, Knack Weekend, 17 augustus 2021.

Styven, Dorien ‘De onderduik in België: bronnen en het gebrek hieraan’, gastcollege studenten UGent bachelor geschiedenis (werkcollege dr. Koen Aerts), 12 oktober 2021.

Styven, Dorien,  ‘Andrée Geulen en het Joods Verdedigingscomité’, Interne Keuken, Radio 1, 16 oktober 2021.

Publicaties

Bennett, Giles, Charlotte Hauwaert, Dorien Styven & Veerle Vanden Daelen, ‘Archival Curation of Holocaust Sources and Holocaust Research – Findings of the European Holocaust Research Infrastructure’, in: Adina Babes-Fruchter and Ana Barbulescu (eds.), The Holocaust in South-Eastern Europe. Historiography, Archives Resources and Remembrance. Wilmington: Vernon Press (2021): 57-78.

Vanden Daelen, Veerle & Dorien Styven, ‘Left Behind – A Project Opening up Little Known Holocaust Histories as Well as New Tools’, gepubliceerd op 29 september 2021.

Vanden Daelen, Veerle, ‘Focus: Kazerne Dossin: Shoah et Droits humains’, Hommes & migrations, n° 1334 (juillet-septembre 2021): 26-32 (‘Exposer le racisme et l’antisémitisme’).

Vanden Daelen, Veerle, ‘#FakeImages – Kunst en kunstenaars onder het nazisme’ & ‘Muziek in de hel’, in Brendan Burny, Steven Defoor, Piet Van Bockstal & Veerle Vanden Daelen (eds.), Entartete Musik Mechelen 2021 – Verboden muzikale parels postuum erkend, Beersel: Graphius, 2021: 57-65 & 109-121 (isbn 978 94 64360 93 6).

Vanden Daelen, Veerle & Dorien Styven, ‘LEFT BEHIND – PROJEKT PRZYBLIŻAJĄCY MAŁO ZNANE HISTORIE HOLOKAUSTU NA PODSTAWIE NOWYCH NARZĘDZI’, Memoria: PAMIĘĆ • HISTORIA • EDUKACJA, 50 (11/2021), 6-15.

Vanden Daelen, Veerle & Dorien Styven, ‘Left Behind – A project opening up little known Holocaust histories as well as new tools’, Memoria: Memory • History • Education, 50 (11/2021), 6-15.

Schram, Laurence, ‘From Insubordination to Resistance in the SS-Sammellager für Juden in Belgium’, in Jews saving Jews, Jerusalem, The Arnold and Leona Finkler Institute of Holocaust Research, Ramat-Gan, Peter Lang, March 2021.

Schram, Laurence, ‘Exposition #FakeImages à la Kazerne Dossin’, in: Témoigner, n° 132, Bruxelles, avril 2021, pp. 11-15.

Schram, Laurence, ‘Dossin, de wachtkamer van Auschwitz’, Lannoo, Tielt, 2021, 2e uitgave.

Styven, Dorien, ‘De Jodenvervolging in België: deportatie en onderduik’, in: Gemeentemuseum van Temse. Jaarboek 2020, Temse, 2021, pp. 18-39.

Styven, Dorien, ‘Jewish double Agents in Belgium: CDJ (Jewish Defense Committee) Employees within the Jewish Council’, in: Judith T. Baumel-Schwartz & Alan M. Schneider (ed.), All Our Brothers and Sisters. Jews Saving Jews During the Holocaust, Bern, 2021, pp. 57-70.

Styven, Dorien,  ‘Etalage: Kazerne Dossin’, in: META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief, n° 2021/3, maart 2021.

Communicatie & relatiebeheer

0 Unieke bezoekers op de website
0 Volgers op sociale media
0 Persclips

Website, mailings en sociale media

Met 108.500 unieke bezoekers kende de website kazernedossin.eu een zeer lichte stijging van 1.08% in vergelijking met 2020 (107.341 bezoekers). In 2021 werkte het team aan de voorbereiding, creatie en implementering van een nieuwe website i.s.m. Karakters. De nadruk lag hierbij op de gebruiksvriendelijkheid en een hedendaagse lay-out.  In december werd deze website succesvol gelanceerd.

De Memoriaalwebsite kreeg 1.418 unieke bezoekers en 7.549 personen namen een kijkje op de website van de tijdelijke tentoonstelling #FakeImages, waarop geregeld nieuwe artikels werden geplaatst.

Met de hulp van Google Analytics en het bedrijf INTK worden de websites op maandelijkse basis gemonitord waardoor het team Communicatie & Relatiebeheer continue verbeteringen kan uitvoeren.

Via sociale media wist Kazerne Dossin 301.184 personen te bereiken met 152 vaste posts op Facebook, 19 vaste posts op Instagram en 194 story’s, zowel op Facebook als op Instagram. 973 nieuwe volgers kwamen erbij. Naargelang het onderwerp en aanbod worden LinkedIn, Twitter en TikTok eveneens gebruikt. Op sociale media is Kazerne Dossin in volle expansie.

 

Pers

Kazerne Dossin kwam 1036 keer aan bod in de pers, met aankondigingen, artikels, reportages, interviews en vermeldingen. Dat is een stijging van 19% t.o.v. 2020 (868). De media-aandacht is als volgt verdeeld:  30% in kranten en magazines (311 meldingen), 60% online (625 meldingen), 1,9 % op tv (20 meldingen) en  7,7% op de radio (80 meldingen).

Het grootste deel van de persaandacht ging naar de samenwerking met de Pro League en met justitie en naar de tijdelijke tentoonstelling #FakeImages. Daarnaast kwamen ook bepaalde projecten van Kazerne Dossin meermaals in de media zoals ‘De Vlog van Fée’, het eerbetoon aan Jeanne Roosen, de gastexpo ‘Reflecties. Roma in België’, de brieven aan Eva Fastdag en de injectie in het Wij-Zij netwerk. Daarnaast werd Kazerne Dossin geregeld vermeld bij verhalen in verband met de Tweede Wereldoorlog en in toeristische artikels.

Feedback van onze bezoekers

Karel H. Filip D. Nancy van Hootegem
Joke Vercruysse Jonathan Veys

Organisatie

Cijfers

 • Voltijdse medewerkers19
 • Mannen9
 • Vrouwen10
 • Deeltijdse medewerkers8
 • Instroom9
 • Uitstroom6
 • Gedetacheerde medewerkers (geïntegreerde politie)2
 • Gidsen53
 • Vrijwilligers (hosts & suppoosten)40
 • HPM-begeleiders80
 • Stagiaires7

In 2021 was er heel wat beweging op vlak van personeelsverloop. Negen nieuwe collega’s deden hun intrede, waaronder een nieuwe verantwoordelijke voor de dienst Communicatie & Relatiebeheer en een nieuwe verantwoordelijke voor de dienst Onthaal & Faciliteiten. Op elke dienst startten nieuwe medewerkers.

Omwille van de coronacrisis hanteerde Kazerne Dossin in 2021 noodgedwongen aangepaste openingsuren. Gedurende 4 maanden was het museum enkel geopend van donderdag t.e.m. zondag. Dit had tot gevolg dat een groot deel van het personeel op technische werkloosheid werd gezet. School- en groepsbezoeken waren in 2021 amper toegelaten. Voor de gidsen was er dus weinig werk.

Voor veel collega’s bleef telewerk in 2021 de regel. Tegen het einde van het jaar konden medewerkers max. 1 dag per week op kantoor werken, met een beperking op het aantal medewerkers dat tegelijk aanwezig mocht zijn. De wisselende werkomstandigheden die de coronacrisis met zich meebracht, vroegen van iedereen veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Werken op afstand zorgde bovendien voor weinig interactie tussen de medewerkers onderling. Kazerne Dossin heeft getracht hierin ondersteuning te bieden door het organiseren van online teammomenten, teamdagen en kleine acties ter bevordering van de teamsfeer.

Opleidingen en vorming

Ondanks de heersende pandemie en telewerk zette Kazerne Dossin in 2021 verder in op collectieve en individuele opleidingen voor de medewerkers. Deze vonden grotendeels digitaal plaats. Kazerne Dossin organiseerde collectieve opleidingen rond ‘Veiligheid en awareness’, rond Google Workspace en een collectieve opleiding over telefonie. Voor nieuwe medewerkers werd de opleiding ‘Kunst van het communiceren in groep’ opnieuw georganiseerd. Individuele medewerkers volgden opleidingen over WordPress, CMS-systemen, socio-juridische actualiteit, sociale media en thema’s als Holocaust en herdenking, kwaliteit in gidsenwerking, bezoekersbeleving, polarisatie,… Heel wat medewerkers volgden online lezingen en colloquia in de volgende domeinen: Holocaust, mensenrechten, herinneringseducatie en museologie.

Subsidies & partners

Kazerne Dossin kon voor werkjaar 2021 rekenen op de structurele ondersteuning van de Vlaamse Overheid. De Nationale Loterij zette haar steun verder voor het onderhoud van het Belgische paviljoen in het Auschwitz museum. De tijdelijke tentoonstelling #FakeImages die wegens Covid pas begin 2021 opende, kon rekenen op de steun van de International Holocaust Remembrance Alliance, de Nationale Loterij, de Stichting van het Jodendom van België, Claims Conference en AWDC. Mede dankzij financiële steun van Claims Conference zal #FakeImages ook als reizende tentoonstelling beschikbaar zijn. Projectfinanciering via Europa was er op twee EHRI-projecten.

 

Vriendenwerking & giften

150 personen werden vriend of schonken een financiële gift in 2021. Doorheen het jaar werd gewerkt aan een hervorming van de vriendenwerking. Er werd besloten dat geïnteresseerden op drie verschillende manieren hun steun voor Kazerne Dossin kunnen tonen: door vriend te worden (50 euro per jaar, in ruil voor een aantal voordelen), door een gift te doen via de Koning Boudewijnstichting of door actief mee te werken als gids, host of vrijwilliger.  Deze vormen van steun kregen een plaats op een webpagina op de nieuwe website. Een aantal ambassadeurs werden aangesproken om samen met het team Communicatie & Relatiebeheer de vriendenwerking verder te ontwikkelen en een nieuw élan te geven  in 2022.

 

Lees meer

JINT quality label

In 2021 ontving Kazerne Dossin het kwaliteitslabel als gastorganisatie voor vrijwilligerswerk van het European Solidarity Corps.

De feedback van de assessor luidde als volgt:

Sterktes:

 • De waarden van de organisatie liggen sterk in de lijn met de waarden van het ESC programma.
 • De activiteiten zijn gevarieerd, er is een goede begeleiding en er is een groeipad voorzien voor vrijwilligers.
 • De organisatie weet zeer goed waarmee ze bezig is en kiest doelbewust voor de kruisbestuiving tussen internationale vrijwilligers en hun werking.

Met dank aan

Met dank aan

Al deze realisaties kwamen tot stand door het continue engagement van alle medewerkers, gidsen, vrijwilligers en stagiairs van Kazerne Dossin. 

Ook alle leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vormen een belangrijk onderdeel in de werking van Kazerne Dossin.

Kazerne Dossin dankt daarnaast haar partners, sponsors en steunende vrienden. Speciale dank gaat ook uit naar de familieleden en vrienden van slachtoffers voor hun giften en schenkingen.

 

De werking van Kazerne Dossin

Vlaamse overheid : Werkingssubsidie

Stad Mechelen :  Werkingstoelage

Specifieke projecten 

Belgisch Paviljoen Auschwitz : Nationale Loterij

Digitale ontsluiting archieven : Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Actiris

Bijzonder Comité van Herinneringseducatie : Vlaams Ministerie van Onderwijs

What’s New App : Koning Boudewijnstichting

#FakeImages : Nationale Loterij, Stichting van het Jodendom van België, Antwerp World Diamond Center, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), Mémorial de Caen

EHRI : Horizon2020 programma van de Europese Commissie

RETHINK :  Erasmus+ programma van de Europese Commissie

 

Kazerne Dossin is bijzonder erkentelijk voor de volgende schenkingen aan het onderzoekscentrum: schenking Marc Descheemaecker, schenking Rina Szmulewicz en kleindochter Gaël Krajzman-Johns, schenking Luc en Nicky Swolfs, schenking Joeri Janssens, schenking Hanni Perck, schenking Ghislaine Salomon-Schönberg, schenking dhr. en mevr. Lorge-Begon, schenking P. Busschots, schenking Maria-Isabel Binard Alvarez, schenking Shomre Hadas (Israëlitische Gemeente van Antwerpen), schenking Patrick Verwerft, schenking Viviane Wolfs, schenking Odile Remy, schenking Rijksarchief Luik (Laurence Druez) en Police judiciaire de Liège (Pierre Simon), schenking Noël Tourlouse en Annie De Reuse, schenking Françoise Resler en Jo Peeters (Huis van het Belgisch-Franse Verzet), schenking Rosine De Dijn, schenking Myriam Zahler-Nebenzahl, schenking Betti Blaugrund, schenking Suzy Weisz, schenking Herman De Prins, schenking Regina Sluszny, schenking Jana Vanneste-Pollakova, schenking Norbert Vos-Obstfeld, schenking erfgenamen Archief Fotograaf Marcel De Ryck – Kerksken, schenking Monique Frajman-Bande, schenking Jackie Schwartz, schenking Ward Adriaens, schenking Omar Van Meervelde, schenking Thomas De Groote, schenking familie Van Beylen-Beirnaert, schenking Raphaëlla Flam, schenking Jean en Nadine Iarchy-Zucker, schenking Ans Kreiken-Polak, schenking Adriana Verwayen en schenking VRT – “Mademoiselle Andrée”.

Kazerne Dossin dankt alle onderzoekers, familieleden en vrienden van gedeporteerden die foto’s voor de portrettenmuur ter beschikking stelden.

Kazerne Dossin dankt volgende personen voor hun schenking aan de bibliotheek: Marie-Françoise Haber, Nestor Hobe, Jef Zomerplaag, Julius Van Asch, Betti Blaugrund, Oscar Van Kesbeeck, Dominique Schoonjans, Theofiel Knaeps met dank aan Robi Rousseaux, Klaartje De Boeck.